Adres konferencji: 93-590 Łódź,
Al. Politechniki 4

Harmonogram konferencji:08.00 - 08.30 - Rejestracja uczestników

 

08.30 - 08.45 - Oficjalne powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów, przedstawienie celu zorganizowania tematycznej konferencji oraz korzyści płynących w niej  uczestnictwa, przedstawienie sponsorów

 

08.45 -9.45 - „Pacjent z cukrzycą w gabinecie - czyli kompleksowe podejście do pacjenta”

dr n. med Wiesława Bilińska

 

9.45 - 10.00 - Przerwa kawowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

10.00 - 11.30 - „Rana - jako wierzchołek góry lodowej, czyli patomechanizm powstawania ran”

Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Osób z Ranami Przewlekłymi - mgr pielęgniarstwa Magdalena Mróz

 

11.30 -12.00 - Przerwa kawowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

12.00 - 13.00 -  „Mikrobiologia rany"

Mikrobiolog mgr Agnieszka Klepacka

 

13.00 - 13.15 - Przerwa kawowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

13.15 - 14.15 - „Stop amputacjom, czyli profilaktyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowej”

Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Osób z Ranami Przewlekłymi - mgr pielęgniarstwa Magdalena Mróz

 

14.15 - 15.15 - Przerwa obiadowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

15.15 - 16.15 - „Wpływ diety na proces gojenia ran"

Dietetyk kliniczny / Psychodietetyk mgr Przemysław Stano

 

16.15 - 16.30 - Przerwa kawowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

16.30 - 17.30 - „Metody zaopatrzenia podologicznego pacjenta z zaburzoną biomechaniką stopy i towarzyszącą neuropatią cukrzycową”

Fizjoterapeuta mgr Kinga Pobłocka

 

17.30 - 18.00 - Przerwa kawowa / ciepły posiłek / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

18.00 - 19.00 - „Metody doboru opatrunków specjalistycznych do ran przewlekłych”

Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Osób z Ranami Przewlekłymi - mgr pielęgniarstwa Magdalena Mróz

 

19.00 - 19.15 - Przerwa kawowa / zapoznanie się ze stoiskami Wystawców

 

19.15 - 20.00 - „Pierwsza pomoc w gabinecie, w przypadku powikłań ostrych cukrzycy”

Dyplomowany Ratownik Medyczny mgr Maciej Ostrowski

 

20.00 - 20.15 - Oficjalne zakończenie konferencji oraz rozdanie imiennych certyfikatów